Vertrekpunten Zonnestroom

In opdracht van Sandra van Assen Stedenbouw heb ik voor de provincie Fryslan meegewerkt aan het opstellen van bouwstenen voor het inpassen van zonnestroom of zonneakkers in het friese landschap. Het doel van deze bouwstenen of vertrekpunten is het geven van inzicht en het vergemakkelijken van overleg tussen bewoners, initiatiefnemers, experts en andere betrokkenen. De Lees meer overVertrekpunten Zonnestroom[…]